دستگاه شنود از راه دور

این یک دستگاه شنود از راه دور است

دیدگاهتان را بنویسید